w w w . p a t r i s t i k . d k 

Forum for Patristik 

Forum for Patristik er et mødested for alle med interesse for oldkirkestudier og et forum til formidling af kendskab til patristikken. Omdrejningspunktet er to halvårlige møder i København og Aarhus. Møderne er åbne for alle med interesse for oldkirkestudier og patristik. 

Næste seminar (nr. 40)
holdes på Aarhus Universitet, mandag den 28. august 2017. Temaet er reformation og oldkirke. 

PROGRAM
10.15 - 11.45   Christian Houth Vrangbæk: Om kirkefædrene i reformationstiden
11.45 - 12.45   Frokost
12.45 - 14.15   Anders-Christian Jacobsen: Luther og Augustin
14.15 - 14.30   Pause med kaffe
14.30 - 16.00   Christian Jacque Stub: Fri vilje hos Kant og Origenes
16.00 - 17.00   Afdeling for Teologi er vært ved en lille reception som fejring af, at dette seminar er nr. 40 i rækken. 

Praktiske oplysninger:
Tid: Seminaret finder sted mandag den 28. august 2017 kl. 10-17.
Sted: Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 1453, lokale 415. 
Tilmelding senest 24. august til forum@patristik.dk (eller telefon 60 56 57 28).
Prisen for seminaret er 30 kr. (for kaffe og rundstykker). Man betaler selv for frokost i kantinen. 

Program med udførligere omtale af de enkelte foredrag kan findes her: FFP40


Seneste seminar (nr. 39)
blev holdt på Københavns Universitet, mandag den 23. januar 2017.

Anne Hedeager Krag: Kristne motiver på ægyptiske tekstiler.
Jon Gissel: Kirkefædre, Kejsere og Konciler.
Holger Villadsen: »I kor med alle engle«. Om oldkirkelige spor i dansk nadverliturgi.

Seminaret foregik i Det Teologiske Fakultets nye lokaler på Søndre Campus, 2300 København S.
 

Generelt
Hvis man ønsker at modtage invitation til møderne i Forum for Patristik kan man tilmelde sig til »forum@patristik.dk« med oplysning om navn og mail-adresse (samt evt. postadresse). I emnefeltet skrives »tilmelding« eller lignende. 

Oversigt over tidligere seminarer i Forum for Patristik. 

De halvårlige møder holdes skiftevis i Århus og København, normalt en mandag i slutningen af  januar og i slutningen af august. 

Initiativgruppen bag Forum for Patristik består af følgende personer:
Sognepræst, ph.d. Finn Damgaard, Glamsbjergvej 14, 2770 Kastrup, tlf. 4230 2550, mail fd@km.dk
Sognepræst, ph.d. Jesper Hyldahl, Præstegårdsvej 1, 6000 Kolding, tlf. 2093 2276, mail  jhy@km.dk.
Professor, dr.theol. Anders-Christian Jacobsen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2285, mail alj@cas.au.dk
Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, tlf. 3525 1201, mail rn@km.dk
Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2226, mail teonap@cas.au.dk
Provst Holger Villadsen, Alleen 11, Radsted, 4990 Sakskøbing, tlf. 5470 5408, mail forum@patristik.dk

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen. 

Patristiske linksamlinger

- North American Patristics Society (NAPS)    
- Sources Chretiennes

Andre relevante link

- Patristik i Lund, herunder Collegium Patristicum Lundense og "Meddelanden". 
- Oxford: International Conference on Patristic Studies at the University of Oxford.
- Documenta Catholica Omnia: Latinsk-sproget hjemmeside med mange patristiske tekster, herunder også fra Migne Patrologia Latina og Graeca. 
- Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.
- Patrologia Graeca (ed. Migne): http://graeca.patristica.net/   
- Patrologia Latina (ed. Migne): http://latina.patristica.net/  

 

 

Internettidsskrift

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet »Patristik«. Tidsskriftets artikler er gratis og kan læses eller downloades fra denne hjemmeside. Se nærmere her

Seneste artikel er
Lise Bek: Symmetriens magt – magtens symmetri.

Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography

Bibliografien omfatter litteratur om patristik (kirkefædre og oldkirke) skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog. Den omfatter ca. 6.000 titler og findes i to versioner: internetversionen på denne hjemmeside og en bogtrykt version.  

Oversigt: Bibliografiens hoveddisposition / Systematic order

Kirkefædre: Alfabetisk oversigt over kirkefædre / Church Fathers, alphabetical  

Emneregister: Alfabetisk oversigt over emner 

General subject index
  

Internetversionen blev oprettet i 2001 og er senest  ajourført i 2007-2008. Der foretages desuden en vis ajourføring efter tilfældighedens princip. 

Den bogtrykte version er publiceret i to bind på forlaget Books on Demand: 
Nordisk Patristisk Bibliografi
, af Holger Villadsen. Bind I: Systematisk afdeling. København 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0).
Bind II: Alfabetisk afdeling. København 2012, 496 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Ved siden af selve bibliografien er der på denne hjemmeside nogle supplerende oversigter:

Aktuelle nordiske bøger om patristik  
Nordiske oversættelser af patristisk litt. 1577-1998
Samme som pdf-fil
Danske Patristikere - en oversigt over forfattere, der har publiceret efter 1960.
Dansk oldkirkeforskning 1960-2000 (= Patristik nr. 6)
Nordisk Patristik 2009-2012 (= Patristik nr. 12)

Oversigten er udarbejdet af Holger Villadsen i samarbejde med flere andre.

E-bøger

Her kan læses eller downloades en e-bogsversion af den nyudgivne engelske oversættelse af Torben Christensens bog om Maximinus. E-bogen er i pdf-format, har 341 sider og fylder 2,3 MB: Maximinus.pdf.