N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Emneregister  
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

Internetversion af

NORDISK PATRISTISK BIBLIOGRAFI 

af Holger Villadsen

Bibliografien er en systematisk opdelt oversigt over litteratur om patristik skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog. Oversigten omfatter mere end 5000 titler, men gør ikke krav på at være være fuldstændig. 
Man kommer videre ved at klikke på ét af hovedpunkterne i venstre margin eller på et af nedenstående udvalgte områder: 

Patristik generelt
De enkelte kirkefædre

Særlige områder:
Gammel Testamente i oldkirken
Ny Testamente i oldkirken  
Apokryfer 
   
Oldkirkelig liturgi
Helgener og munke
Organisation og kirke
Dogmehistorie
Senantikkens religion
Kultur og samfund
Arkæologi og kunst
Oldkirkens historie

Ved siden af selve bibliografien er der nogle supplerende oversigter:

Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998   pdf
Nordisk patristik 1981-1988
Nordisk patristik 1989-1992,   
Nordisk patristik 1993-1996, pdf i nyt vindue
Nordisk patristik 1997-2000, pdf i nyt vindue
Nordisk patristik 2001-2004, pdf i nyt vindue
Nordisk patristik 2005-2008, pdf i nyt vindue
Nordisk patristik 2009-2012, pdf i nyt vindue

Danske patristikere - udvalgt alfabetisk oversigt 

Bibliografien findes også i som trykt bog:

Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind I: Systematisk afdeling, af Holger Villadsen. København: Books on Demand 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0). 

Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind II: Alfabetisk afdeling, af Holger Villadsen. København: Books on Demand 2012, 494 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Retur til

Startside for www.patristik.dk

Retur til

Startside for www.patristik.dk