N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B3f. Ny Testamentes kanonhistorie / New Testament Canon 

Ajourført febr. 2008.

Geert Hallbäck: Kanondannelse og kætteri. i: Bibliana 8.1 (2007), 5-10. 

Geert Hallbäck: Kanon mellem afgrænsning og mangfoldighed. Om Det Nye Testamente som betydningsdannelse. i: Litteraturen og det hellige. Urtekst - Intertekst - Kontekst, red. af Ole Davidsen, (= Acta Jutlandica LXXX,1), Århus 2005, 376-384. 

Annti Marjanen: Montanism and the Formation of the New Testament Canon. i: The Formation of the Early Church, ed. by Jostein Ådna, (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183), Tübingen 2005, 239-263. 

Oskar Skarsaune: Hvilket lys kaster NT’s kanonhistorie over teologihistorien i det 1. århundre? i: Patristica Nordica 2 (= Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 63-83.

Sigfred Pedersen: Kanon-spørgsmålet som historisk og teologisk problem. i: Nytestamentlige Studier. Udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet. Red. af Sigfred Pedersen. Århus 1976, 298-358.

Krister Stendahl: Den nytestamentlige kanonhistoriens huvuddrag. i: Lindeskog–Fridrichsen–Riesenfeld, Inledning till Nya Testamentet, 2. udg., Stockholm 1958, 214-263.

S. Bugge: Den syriske kirkes nytestamentlige kanon i China. i: NTT 41 (1940), xx.

C. Skovgaard-Petersen: Hur nya testamentet blev till. Uppsala (Sthlm.) 1929, 318 s. [Oversættelse af dansk version 1928].

C. Skovgaard-Petersen: Hvorledes blev Nye Testamente til? Kbh. 1928, IV+272 s. [2. oplag 1929, svensk version 1929].

Sigurd Odland: Den nytestamentlige kanon. (= Tidsspørgsmaal kristelig belyst, 14. serie, nr. 1-21), Kristiania 1917, 100 s.

Anton Fridrichsen: Den nytestamentlige skriftsamlings historie. En kort fremstilling av kanonhistoriens hovedtræk. Kristiania 1918, 47 s.

Erik Christensen: [Anmeldelse af] Th. Zahn, Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons, VI Teil, Leipzig 1900. i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række 3 (København 1901-1902), 45-59.

Theodor Zahn: Den blivende betydning af den nytestamentlige kanon for kirken. Overs. af Georg Harbitz. Kristiania 1899, 52 s.

H.V. Sthyr: Naar bleve vore nytestamentlige Skrifter samlede til et Hele? i: Theologisk Tidsskrift 1 (Kbh. 1884), 1-62. [Også udgivet som særtryk].

H.V. Sthyr: Naar bleve vore nytestamentlige Skrifter samlede til et Hele? Kbh. 1883. [Formentlig et særtryk af artikel i Theol. Tidsskr.]

Ernst Wilhelm Kolthoff: Bekæmpede Cajus Romanus Apokalypsens apostoliske Oprindelse? i: Nyt Theologisk Tidskrift 4 (Kbh. 1853), 207-210.

Henr. Chr. Zahrtmann: Argumenta pro authentia librorum sacrorum Novi Testamenti ex Hæreticorum scriptis desumpta, Part. I-IV. Hafn. 1781-1784.

Jan. Parel. Brown: Diss. de auctoritate canonica epistolæ Judæ. Part. I-III. Hafniæ 1771-1773.

Theod. Harder: De canone Novi Testamenti eiusque constitutione Johannea. Hafn. 1733.

Joh. Wandalinus: Vestibulum in divini apostoli Judæ epistolam catholicam. Pars I de auctoritate eius canonica. Hafn. 1663, 34 s. 

 

Retur

Andre delemner om Ny Testamente:

Generelt

Græsk  

Syrisk o.

Latinsk o.

Andre o.

Kanon

Fortolkningshist.