N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1a Forskningshistorie og fagets metode / History and Methodology of Patristics 

Udskrift 21.8.01. Omvendt kronologisk rækkefølge.
Senest ajourført maj 2007. 

Holger Villadsen: Dansk oldkirkeforskning 1960 - 2000. Forelæsning ved Henning Lehmanns 40-års jubilæum ved Aarhus Universitet samt bilag med bibliografi. (= Patristik 6), 2007, 56 s. Netdokument på adressen: www.patristik.dk/Patristik6.pdf

Anders Klostergaard Petersen: Apologetik - et Århusprojekt. i: Præsteforeningens Blad 96 (2006), 138-145.

Andreas Christian Hviids Evropa. Udtog af en dagbog holden i Aarene 1777-1780 paa en Reise igennem Tyskland, Italien, Frankrige og Holland. Kbh.: Vandkunsten 2005, 615 s.

Peter Widmann: Augustin mellem gnosis og ortodoksi? Spørgsmål til Niels Grønkjærs disputats. i: DTT 67 (2004), 54-67.

Anders-Christian Jacobsen: Research Activities in Patristics in the Nordic Countries in the Years 2002 and 2003.. i: Adamantius - Rivista del gruppo Italiano su 'Origene e la tradizione alessandrina', vol. 9 (Pazzini Editore 2003), 268-272.

Mogens Müller: Oversættelser af ikke-bibelske oldjødiske og oldkristne tekster. i: DTT 66 (2003), 53-65.

Morten Petersen: Oplysningens Gale Hund - Niels Ditlev Riegels. Oprører, kirkehader & kongeskænder 1755-1802. En biografi. København: Aschehoug 2003, 272 s.

Nils Arne Pedersen: Jes Peter Asmussen in memoriam. i: Manichaean Studies Newsletter 17 (Brepols 2002), 17-21.

Karen Ascani: Kardinalens kuriositeter. [Om kardinal Borgia]. i: Sfinx 24 (2001), 166-171.

Guiseppe Persiani: 'Vedere biblioteche e vedere il mondo'. Frederik Münter ricercatore di manoscritti ed i suoi Fragmenta Patrum Graecorum. i: Analecta Romana Instituti Danici 28 (Romae 2001), 83-100.

Kari E. Børresen: The Gender of Religion. Women's Studies of the Christian Tradition. i: Køn, religion og kvinder i bevægelse, ed. Anette Warring, Roskilde: Inst. for historie og samfundsforhold Roskilde Universitetscenter 2000, 20-38.

Gösta Hallonsten: Harnack, helleniseringen och frågan om trons inkulturation - Några synspunkter. i: Med hjärtats öga. Studier och essayer tillägnade Lars Cavallin på sextioårsdagen 15 augusti 2000, red. Ann Blückert och Kjell Blückert, Vejrbystrand: Catholica 2000, s. 239-252.

Niels Thomsen: Teologi, historie og dogmatik. i: Fønix 24 (2000), 138-153. [Om Leif Granes oldkirkestudier].

Ingvild Sælid Gilhus: Sophias tjenere. Gnosticisme og gnostiske studier i Norge. i: Enhet i mangfold?  100 år med religionshistorie i Norge, ed. Inger Maria Ruud & Sigurd Hjelde, Oslo 1998, 62-80. 

Kari Elisabeth Børresen: Recent and Current Research on Women in the Christian Tradition. i: Studia Patristica 29, ed. Elizabeth A. Livingstone, Leuven 1997, 224-231.

Kari Elisabeth Børresen: Matristikk og ortodoksi. i: Patristica Nordica 4 (= Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 75-91.

K.E. Børresen: Italian Research on Women in Christian Antiquity. i: Augustinianum 34 (Rom 1994), 503-511.

Søren Jensen: »Frimenighed og apostelskole« – Frederik Helveg som oldkirkehistoriker. i: Kirken af levende Stene, København: Anis 1994, 79-107.

Erik Christiansen: Gibbons syn på forholdet mellem Rom og de kristne. i: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 18 (1991), 21-32.

S. Giversen: F. Münter’s Edition of the Odae Gnosticae. i: Manichaica Selecta I. Studies presented to Prof. Julien Ries, ed. Alois van Tongerloo and Søren Giversen, Lovanii 1991, 87-100.

Jørgen Skafte Jensen: Vilh. Grønbechs fremstilling af den ældste kristendom. i: Chaos 15 (1991), 54-62. 

Kristian Høeg: De græske kirkefædres kristendom. En »helleniseret« kristendom eller en »kristen hellenisme«? i: DTT 49 (1986), 268-278.

Leif Grane: Andreas Christian Hviid (1749-1788). i: Tradition og Kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984, København 1984, 351-385. [Artiklen genoptrykt i: Leif Grane, Kristendommen i historien, 1997, 102-129]. 

Trond Berg Eriksen: Professor H.P. L'Orange og humanistisk forskning i Norge. i: Kirke og Kultur 88 (Oslo 1983), 83-87.

Siri Sande: Hans Peter L’Orange og den klassiske arkeologi i Norge. i: Kirke og Kultur 88 (Oslo 1983), 67-73.

Lars Thunberg: Fornkyrkan som 'kontrolmiljö'. i: Humanistisk forskning 1 (1977), 5-9.

Helge Haystrup: Johannes Chrysostomos-studiet i Danmark. i: Præsteforeningens Blad 64 (Danmark 1974), 77-80.

Einar Molland: Elektronisk databehandling af patristiske tekster. i: NTT 70 (1969), 13-20.

Josef Svennung: Zur Geschichte des Goticismus. (= Skrifter utgivna av K. Hum. vetenskapssamfundet i Uppsala 44.2B), Uppsala 1967, X+116 s. 

Hal Koch: Oldkirkens gåde. i: Hal Koch, Om tolerance – Udvalgte taler og artikler, København 1966, 161-164.

Henrik Nordberg: Patristikken og de humanistiske vetenskaperna. i: Teologinen Aikakauskirja xx (1960), 126-140.

Einar Molland: Norsk patristisk tradisjon. i: Norsk kirkeblad 51 (1956), 193-198.

Hal Koch: Nyere  litteratur om Konstantin den Store. i: Historisk Tidsskrift. 11. Række, 4 (1953), 506-515.

Einar Molland: De patristiske studier i Skandinavia. Foredrag holdt på internationasjonal kongress for patristiske studier i Oxford 25/9 1951. i: NTT 52 (1951), 193-199.

Frants Buhl: Frederik Münter som orientalist. i: Frederik Münter. Et mindeskrift, bind I/2, København 1949, 1-14. 

Axel Moberg: Matthias Norberg og hans 'Codex Nasareus'. i: Berlingska boktryckeriet i Lund 1745-1945, Lund 1945, 127-139. [Findes også som særtryk]. 

Øjvind Andreasen: Kardinal Borgia og de danske i Rom. i: Rom og Danmark gennem tiderne, Bind I, København 1935, 268-313.

Wolfgang Schmidt: Neuere kirchengeschichtliche Forschung in Finland. i: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Dritte Folge 5 (1935), 339-346.

Frants Buhl: Frederik Münter som orientalist. i: Nordisk Tidsskrift 1921 (Kbh. 1921), 481-494. [Genoptrykt 1949].

C.E. Scharling: De nyeste videnskabelige Forhandlinger om den apostoliske Tidsalders christelige Literatur. [mest nytestamentlig]. i: Nyt Theologisk Tidsskrift 7 (Kbh. 1856), 1-146 og 209-258, samt 8 (Kbh. 1857), 1-73 og 225-293, samt 9 (Kbh. 1858), 209-284, samt 11 (Kbh. 1860), 1-81 og 225-292. [Udkom også i Videnskabernes Selskabs skrifter, og som særtryk].

N.F.S. Grundtvig: [Anmeldelse af] Antignostikus. Geist des Tertullianus und Einleitung in dessen Schriften, mit archäologischen und dogmenhistorischen Untersuchungen von Dr. August Neander. Berlin 1825. i: Theologisk Maanedsskrift 3 (udgivet af N.F.S. Grundtvig og A.G. Rudelbach, Kjøbenhavn 1825), 248-278.

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik