N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5a Liturgi generelt / General Liturgical Studies 

Udskrift 1.11.01. Ajourført feb. 2008. Nyeste titler anføres først. 

Stig R. Frøyshov: Bønnens praksis i den egyptiske ørkenmonastisismen - en innledende studie. i: NTT 106 (2005), 147-169.

Hans Henrik Lohfert Jørgensen: Cultic Vision - Seeing as Ritual. Visual and liturgical experiences in the Early Church and Medieval Church. i: The Appearances of Medieval Rituals. The Play of Construction and Modification, ed. Nils Holger Petersen, (= Disputatio 3), Turnhout 2004, xx. 

Samuel Rubenson: Hänförelsens språk. Mysteriets liturgiska språkdräkt i fornkyrklig teologi. i: Liturgi och språk = Årsbok för svenskt Gudstjänstliv 78 (2003), 9-23. 

Svenskt patristiskt bibliotek. Bd. 2: Martyrer och helgon, red. Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos 2000.

Svenskt patristiskt bibliotek. Bd. 1: Gudstjänst & kyrkoliv, red. Per Beskow. Skellefteå: Artos 1998, 226 s.

Anders Pilz: Än som i gången tid. Mysterieteologi från fornkyrka till nutid. i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow. Sammanstäld av Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 146-167.

Gnostica-Mandaica-Liturgica. Opera eius ipsius selecta & collecta septuagenario Erico Segelberg oblata curantibus Jan Bergman, Jan Hjärpe, Per Ström; una cum Bibliographia Segelbergiana ab Oloph Bexell redacta. (= Historia religionum 11), Uppsala – Stockholm: Almquist & Wiksell International 1990, 212 s.

Helge Fæhn: Fra huskirke til kirkehus. Kirkebygg og liturgi i de første kristne århundrer. i: Kirke og Kultur 86 (Oslo 1981), 288-299.

Helge Fæhn: Liturgien - »kirkens byggherre«!? Kirkerom og liturgi i de første kristne århundrer. i: Kirke og Kultur 86 (Oslo 1981), 332-345.

Kyrka, gudstjänst, sakrament. Texter från fornkyrka och medeltid översatta av Alf Härdelin. (= Kristna klassiker 1), Stockholm: Katolska bokförl. 1976, 196 s.

A.F. Nørager Pedersen: Gudstjenestens teologi. (= Berlingske Leksikon Bibliotek), København: Berlingske Forlag 1959, 237 s.

Søren Sørensen: Kirkens liturgi. En fremstilling med særligt henblik på den liturgiske musik og med forslag til salmevalg for hele kirkeåret. København 1962. [2. reviderede udg. 1969, 154 s.].

Eric Segelberg: Liturgien i fornkyrkan. i: Kyrkans liturgi, utg. af Hugo Blennow, Karlskrona 1952.

Peter Marstrander: De første kristenmenigheters gudstjenesteliv. i: Festskrift til O.M. Sandvik 70-års dagen 1875 - 9. maj - 1945, Oslo 1945, 148-164.

Fridtjof O. Valton: Menighetsliv blandt de første kristne. (= Brosjyre-biblioteket 8), Oslo 1941, 32 s.

A.O.T. Hellerström: Liturgik. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1940, 2. udg., 503 s. [3:e uppl. 1954].

Peter Schindler: Sakramenterne i den katolske Kirke. En Fremstilling. (= Paulus-Kredsens Skrifter, 2. Serie, Nr. 5), Kbh. 1934, 176 s.

Peter Schindler: Liturgi. Illustrationer. København 1930, 141 s.

Peter Schindler: Liturgi. En Haandbog. København 1928, XX+439 s.

Peder Severinsen: Ord og Skik ved Dab og Nadver. Kirkehistoriske Oplysninger. Odense 1912, 96 s.

Gustav Jensen: Afhandlinger om Gudstjeneste og Menighedsliv. Kristiania: Grøndal & Søns Forlag 1887, VI+280 s.

Chr. Barfoed: Altar og Prædikestol. Liturgiske Skildringer og Betragtninger. Kjøbenhavn 1886, VIII+520 s.

Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgiens Historie, sammenstillede af Fredrik Nielsen. Kjøbenhavn: Karl Schønbergs Forlag 1878, IV+224 s.

Chr. M. Kragballe: Om de christelige Salighedmidler, i Modsætning til Efterabelserne deraf og Kjætteres selvgjorte Skikke, samt Kirkemødet i Karthago A. 256, og de der forsamlede 87 Biskoppers, navnlig Cyprians Vidnesbyrd om Kjætter-Daaben. Kbh. 1865.

 

Retur til oversigt 
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner