N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B5h Hymner og musik / Hymnography and Church Music 

Udskrift 3. nov. 2001. Ajourført febr. 2008.

Anders Ekenberg: Den äldsta kristna gudstjänsten - den poetisk-musikaliska dimensionen. i: Imago Dei - poesi och bildspråk i fornkyrkan, red. Samuel Rubenson, Skellefteå 2005, 75-96. 

Leena Mari Peltomaa: Hymnen som teologisk traktat i den kristologiska striden.  i: Imago Dei - poesi och bildspråk i fornkyrkan, red. Samuel Rubenson, Skellefteå 2005, 119-136.

Anders Piltz: Bild och estetik i den tidiga latinska hymndigtningen.  i: Imago Dei - poesi och bildspråk i fornkyrkan, red. Samuel Rubenson, Skellefteå 2005, 97-118. 

Christian Troelsgård: Bethlehemsgang og byzantinsk kirkedigtning. i: Undervejs mod Gud. Rummet og rejsen i middelalderlig religiøsitet, red. af Mette Birkedal Bruun m.fl., København 2004, xx. 

Stig Simeon Frøyshov: Den bysantinske kirkesangen i dens liturgiske kontekst. i: Ortodokse røster i Nord - en antologi ved Johannes Johansen. København 2003: Hl. Silouan 2003, 125-131. 

Johannes Glenthøj: Josef og Maria - en syrisk vekselsang. i: Præsteforeningens Blad 91 (2001), 1170-1173. 

Leena Maria Peltomaa: The Image of the Virgin Maria in the Akathistos Hymn.  (= The Medieval Mediterranean 25), Leiden: Brill 2001, 242 s.

Stig Frøyshov: La réticense à l'hymnographie chez des anachorètes de l'Egypte et du Sinaï du 6e au 8e siècles. i: L'Hymnographie. Conférences Saint-Serges ... Rome: Edizione Liturgiche 2000, 229-245. 

Leena Maria Peltomaa: The Image of the Virgin Maria in the Akathistos Hymn.  Avhandling försvarad vid Helsingfors Universitet den 25 mars 2000. [Trykt Leiden 2001].

Christian Troelsgård: Musical notation and oral transmission of Byzantine chant. i: CM 50 (1999), 249-257. 

Kristus är uppstånden. Ortodoxa hymner för stora fastan och påsken. Översatta av Per-Arne Bodin & Folke Sandgren. Skellefteå: Artos 1998, 60 s. 

Anders Ekenberg: Den gregorianska sången. Teori, historia, praxis. (= SKS musikböcker 13), Stockholm: Gehrmans musikförlag 1998, 238 s.

Byzantine Chant. Tradition and Reform, acts of a Meeting held at the Danish Institute at Athens, 1993, ed. C. Troelsgård. (= Monographs of the Danish Institute at Athens 2), Athens 1997, 204 s. 

Christian Troelsgård: Stational Liturgy and Processional Antiphons in the Ambrosian Rite. i: Liturgy and the Arts in the Middle Ages, ed. Louise Lijle m.fl., København 1996, 85-94. 

Johannes B. Glenthøj: En syrisk vekselsang til påskelørdag – Keruben og røveren i ordstrid ved indgangen til paradis. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 317-321.

Johannes B. Glenthøj: Maria og de vise mænd. En syrisk vekselsang til jul. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 1097-1102.

Palaeobyzantine Notations. A Reconderations of the Source Material, ed. Jørgen Raasted & Christian Troelsgård.  Hernen: A:A. Bredins Foundation 1995, vii+172 s.

Christian Troelsgård: The Rôle of Parakletiké in the Palaeobyzantine Notations. i: Palaeobyzantine Notations. A Reconderations of the Source Material, ed. Jørgen Raasted & Christian Troelsgård.  Hernen 1995, 81-117. 

Johannes B. Glenthøj: Kain og Abel i syrisk klædedragt. En vekselsang fra det femte århundrede. i: Ordet, kirken og kulturen, Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling, red. C. Bach-Nielsen m.fl., Århus 1993, 70-87.

Christian Troelsgård: Den beneventanske sang. En før-gregoriansk sangtradition fra grænseområdet mellem Byzans og Vesteuropa. i: Musik og Forskning 18 (1992-1993), 35-52. 

Akatistoshymni kuolleista nousseelle Kristukcelle. Testin suom. Lea Siilin. Pieksämäki: Ortodiksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 1988, 22 s.

Brian Møller Jensen: Maria besøger St. Gallen og Anselm. i: Maria - hver tid sit billede, red. af A.M. Aagaard og E.M. Wiberg Pedersen, Århus 1986, 35-48.

Per Beskow: En okänd syrisk hymn om Kristus och kyrkan. i: Signum 10 (Uppsala 1984), 257-258.

Ingvar Hector: Te Deum. Kyrkans lovsång. Uppsala: Pro Veritate 1980, 52 s.

Jørgen I. Jensen: Sjælens musik. Musikalsk tænkning og kristendom hos Augustin. (=Platonselskabets skriftserie 5), København: Gyldendal 1979, 152 s.

Jørgen Pedersen: Den latinske hymne i tusinde år. Et essay til indføring. i: Hymnologiske Meddelelser 7 (Kbh. 1978), 192-228 og 8 (Kbh. 1979), 36-90.

Dansk Tidebog. »Den danske Tidegærd«. Odense 1971, 525 s.

Det danske Antifonale. I: Ugens tidebønner. København 1971, 317 s.

Hirmologium Sabbaiticum. Ed. Jørgen Raasted.  (= Monumenta Musicae Byzantinae 8), Copenhague 1968-1970, 3 bind. [Reproduction intégrale du Cod. Saba 83].

Christian Thodberg: Fra Koumoulás til K.L. Aastrup. i: Kirkens Verden 12 (København 1970), 215-224.

Christian Thodberg: Der byzantinische Alleluiarionzyklus. Studien im kurzen Psaltikonstil. (= Monumenta Musicae Byzantinae, Series Subsidia 8), Copenhagen 1966, 239 s.

Uffe Hansen: Af salmesangens historie. København 1959, 52 s.

Christian Thodberg: Liturgi og kirkesang i den græske kirke. i: Dansk Kirkesangs Årsskrift 1956 (København1956), 5-37.

Carsten Høeg: Musik og Digtning i byzantinsk Kristendom. Kbh.: Munksgaard 1955, 133 s.

Uffe Hansen: Grundtvigs oversættelser af græske salmer. i: Grundtvig-Studier 1953 (København 1953), 69-80.

The Hymns of the Hirmologium. Part I, transcribed by A. Ayontanti & M. Stöler, rev. and annoted by Carsten Høeg. (=Monumenta Musicae Byzantinae, vol. 6), Copenhague 1952.

[Oversættelse til finsk af Akathisthos-hymnen]. Ved Tito Colliander. Finland 1949.

Carsten Høeg, H.J. Tillyard og E. Wellesz: The Hymns of the Octöechus, I-II.  København 1940-49.

Harald Vilstrup: Den oldkirkelige og middelalderlige latinske Salmedigtning. i: Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1942 (København 1942), 22-39.

Harald Vilstrup: Lidt om den ældste kristne Salmedigtning. i: Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1940 (København 1940), 21-36.

Latinske hymnar og sekvensor. På norsk ved Ragnhild Foss. (= Bokverk frå millomalderen 7), Oslo 1938, 127 s. [Genoptrykt 1988].

Carsten Høeg, H.J.W. Tillyard og Egon Wellesz: Sticherarium. (=Monumenta Musicae Byzantinae, vol 1), Copenhague 1935.

40 Latinske Salmer. Med Oversættelse samt Oplysninger og Musikbilag. Udgivne af J.H.H. Brochmann. Christiania: Aschehoug 1901, 271 s.

Prudentius: Fornkristna hymner, i svensk tolkning och med historisk inledning av Johan Bergman (med latinska urskriften bifogad). Göteborg 1894, 132 s. [Senere oplag 1895 og 1916].

Johannes Belsheim: Oversigt over Kirkens Salmesang, dens Historie og Kirkesalmebøgerne i de nordiske Lande.  Udg. af Selskabet for Folkeoplysningens Fremme. Første Tillægshæfte til „Folkevennen”. Ny Række, 1ste Bind. Kristiania: Cammermeyer 1877, 96 s. [2den øgede og rettede Udgave 1889].

I.N. Skaar: To og tyve latinske Salmer, hvoraf Oversættelser ere optagne i Landstads Kirke-Salmebog. Ledsagede med nogle salmehistoriske Oplysninger. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 1 (1871), 353-429.

A.G. Rudelbach: Om Psalme-Literaturen og Psalmebogs-Sagen. Første Afdeling: Historisk Udsigt over Psalmens og Kirkesangens Udvikling i den gamle Kirke, i Middelalderen og efter Reformationen særligt i den tydsk-evang. Kirke, samt over Grundsætningerne for Psalmernes Redaction. Kbh. 1854, 208 s.

J.M.L. Hjort: (Udgave af latinske Salmer) Kjøbenhavn 1849.

Abr. Mankell: Berättelser ur Kyrkomusikens Historia från kristna tidräkningens början till Händels og Sebastian Bachs period. Med Musikbilagor. Stockholm 1841, 175 s.

Sånger ifrån den åldsta Kyrkan. Öfwersättning af J.H. Thomander. i: Theologisk Quartalskrift 1828 (Lund 1828), 1. häftet, 1-38.

C.A. Bjørn: Hymni veterum postarum christianorum ecclesiæ Latinæ selecti.  Hafniæ 1818, 149 s.

 

Retur til oversigt
Liturgi generelt

Gudstjeneste

Nadver

Dåb

Sakramenter

Kirkeår

Prædiken

Hymner

Bønner, tidebøn

Andre emner